Registrera min restaurang
Hjälp

A. Rättsliga meddelanden

B. Användarvillkor

C. Sekretess- och cookiepolicy

D. Meddelande om omdömen och betygsättning

E. TheFork webbplatser och företag

A. RÄTTSLIGA MEDDELANDEN


Webbplatsen www.thefork.se och TheFork-apparna för mobil och surfplatta publiceras av:


La Fourchette SAS

Ett förenklat aktiebolag med kapital på 117 454 518,00 euros

Säte: 70, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, Frankrike

HANDELS- OCH FÖRETAGSREGISTRET I PARIS, NR 494 447 949

Europeiskt momsnr: FR71494447949


Publikationschef: Almir Ambeskovic.

Telefon: +33 (0)1 77 48 75 67  

E-post: contact@thefork.fr


Värd för webbplatsen http://www.thefork.se är:

Amazon Web Services EMEA SARL
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
http://aws.amazon.com/


B. ANVÄNDARVILLKOR

Sista uppdateringen: 19 juni 2019

Dessa användarvillkor och Sekretess- och cookiepolicy utgör ditt avtal med La Fourchette SAS (om du är restaurangägare och godtar bokningar via webbplatsen TheFork gäller dessa bestämmelser parallellt med de allmänna försäljnings- och användarvillkoren och de särskilda villkoren vid den tidpunkt då du registrerade dig). Läs dem noggrant. Dessa bestämmelser blir bindande för dig genast när du använder webbplatsen TheFork.

Obs! Om du inte godkänner alla eller vissa av dessa användarvillkor ska du inte använda webbplatsen TheFork.


DEL 1. ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Definitioner

”TheFork" avser bolaget La Fourchette SAS.

”Webbplatsen TheFork" hänvisar till alla webbplatser och mobilwebbplatser som är tillgängliga på ” www.thefork.se ” och TheFork-apparna för mobil och surfplatta.

”Användare” avser alla individer som har fyllt 18 år som har rättshandlingsförmåga och som besöker webbplatsen TheFork och/eller har ett konto på webbplatsen TheFork. Pluralformen är ”Användare”.

”Användarvillkor” avser dessa allmänna användarvillkor och eventuella speciella användarvillkor.

”Restaurangägarinnehåll" avser element på restaurangens webbplats som restaurangägaren tillhandahåller till TheFork eller som restaurangägaren har tillåtit att TheFork överför till webbplatsen TheFork, till exempel priser för mat och dryck, det genomsnittliga priset för en måltid, kockens namn, tillgängliga bord på restaurangen, menyn, en kalender, restaurangens teman och fotografier på restaurangen.

”Användarinnehåll” hänvisar till alla element som användare tillhandahåller på webbplatsen TheFork, inklusive text, dokument, foton, betyg eller rätt till svar.


Godtagande och ändring av användarvillkoren

TheFork tillhandahåller en restaurangsöknings- och bokningstjänst online till användaren, i utbyte mot ovillkorligt godtagande av dessa användarvillkor.

Användarna förklarar och bekräftar att de har läst dessa användarvillkor i sin helhet. Dessutom godtar användarna ovillkorligen att de genom att använda de tjänster som erbjuds på webbplatsen TheFork har godtagit att vara bundna av dessa användarvillkor.

TheFork förbehåller sig rätten att när som helst helt eller delvis ändra dessa användarvillkor. Därför åligger det användaren att regelbundet kontrollera den senaste versionen av användarvillkoren som publiceras på webbplatsen TheFork. Användarna anses ha accepterad denna senaste version varje gång då de på nytt använder webbplatsen TheFork.

Genom att på något sätt få åtkomst till eller använda webbplatsen TheFork, samtycker användaren till att vara bunden av dessa användarvillkor.


1. Beskrivning av webbplatsen TheFork

Användning av webbplatsen TheFork omfattas av ansvarsbegränsning för TheFork. Ytterligare information finns i artikel 8 ”Ansvarsbegränsning”.

1.1 Introduktionsplattform

Webbplatsen TheFork är en plattform som användaren kan använda bland annat för att få kontakt med de restauranger som finns listade på webbplatsen TheFork. Som sådan agerar TheFork exklusivt som mellanhand i samband med användarens bokning av nämnda restauranger.

1.2 Sökning och bokning av bord på en restaurang i realtid

Med webbplatsen TheFork kan användaren söka och boka bord på en restaurang i realtid.

Med webbplatsen TheFork kan användaren även avboka i händelse av oförutsedda omständigheter.

1.3 Kampanjerbjudanden från restauranger som är listade på webbplatsen TheFork

Förutsatt att bokningen har gjorts via webbplatsen TheFork tillåter webbplatsen TheFork användaren att utnyttja kampanjerbjudanden som tillhandahålls av restaurangerna på webbplatsen TheFork. Alla restauranger har inte kampanjerbjudanden. Giltighetsvillkoren för dylika kampanjerbjudanden anges på webbplatsen TheFork. Användarna åtar sig att kontrollera giltighetsvillkoren för ett kampanjerbjudande innan de bokar på webbplatsen TheFork och får aldrig begära att få utnyttja en restaurangs kampanjerbjudande utanför giltighetsvillkoren så som dessa anges på webbplatsen TheFork och/eller utanför den bokningsprocedur där kampanjerbjudandet ingår.

Ett giltighetsvillkor är att användaren och hela användarens sällskap måste anlända till den restaurang de har bokat på bokad tid. Om en användare och alla användarens gäster inte anländer till restaurangen inom 15 minuter från bokad tid får restaurangen välja att inte tillämpa kampanjerbjudandet som är kopplat till bokningen för användaren och användarens sällskap. För tydlighetens skull betyder detta att om användaren eller någon av användarens gäster är försenad med över 15 minuter, förlorar användaren och hela sällskapet den automatiska fördelen med kampanjerbjudandet och restaurangen kan välja om den vill tillämpa kampanjerbjudandet för alla eller vissa av gästerna.


2. Gratis användning av webbplatsen TheFork

I allmänhet är de tjänster som erbjuds på webbplatsen TheFork gratis.

Avgifter kan vara tillämpliga, särskilt beroende på ändringar som rör de tjänster som erbjuds, nätverkets utveckling samt tekniska och/eller juridiska begränsningar. Användarna informeras vederbörligen om detta genom ändring av dessa användarvillkor och/eller genom infogande av speciella villkor som rör kostnadsbelagda tjänster på webbplatsen TheFork.


3. Tredje parts webbplatser och tjänster

3.1 Tjänster som tredje part erbjuder

Användaren bekräftar att webbplatsen TheFork hänvisar till kostnadsbelagda tjänster. I synnerhet hänvisar bokningar som görs på webbplatsen TheFork till en restaurangtjänst som utförs av en utomstående restaurangägare och betalning krävs för denna.

Pris eller prisintervall som rör en utomstående leverantör och som visas på webbplatsen TheFork, tillhandahålls enbart i informationssyfte och för bekvämlighets skull. TheFork ska under inga som helst omständigheter garantera att dylik information är korrekt.

3.2 Länkar till tredje parters webbplatser

Webbplatsen TheFork kan innehålla länkar till webbplatser som hanteras av tredje parter. Dessa länkar är enbart avsedda som information. TheFork kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll eller för dessa webbplatsers Personuppgiftspolicy eller andra metoder. Att länkarna till dylika webbplatser visas utgör inte ett godkännande av elementen på dessa webbplatser och inte heller någon förbindelse med utgivarna för dessa webbplatser. Användaren ansvarar för att genomföra eventuella kontroller som anses vara nödvändiga eller lämpliga innan användaren använder dessa webbplatser eller inleder en transaktion med någon av dem.


4. Åtkomst till och användning av webbplatsen TheFork

4.1 Berättigandevillkor

Användning av webbplatsen TheFork omfattas av följande kumulativa berättigandekrav: i din egenskap av användare (i) är du minst 18 år gammal, (ii) har du rättshandlingsförmåga och kan underkasta dig att vara bunden av rättsliga skyldigheter (iii) och de bokningar du gör på webbplatsen TheFork för dig själv eller för någon annan person som du juridiskt sett har rätt att handla för, kommer att vara legitima.

4.2 Åtkomst till webbplatsen TheFork

TheFork förbehåller sig rätten att utan varsel tillfälligt avbryta, ta bort eller ändra hela eller en del av webbplatsen TheFork eller de tjänster som erbjuds på webbplatsen TheFork. TheFork förbehåller sig även rätten att när som helst tillfälligt avbryta åtkomst till webbplatsen TheFork på grund av underhåll, i nödfall (cyberattack osv.) eller av något annat rimligt skäl.

4.3 Villkor för öppnande av ett konto

Genom att öppna ett konto godtar användaren uttryckligen och förbehållslöst dessa användarvillkor.

Användarna åtar sig att tillhandahålla korrekt, uppdaterad och sanningsenlig information, särskilt vad beträffar deras titel, efternamn, förnamn, e-postadress och telefonnummer, som är nödvändiga för korrekt identifiering av användarna i samband med öppnande och underhåll av deras konto.

4.4 Konfidentialitet för kontouppgifterna

Då de skapar kontona väljer användarna ett användarnamn och ett lösenord (”kontouppgifter”) som gör det möjligt för dem att få åtkomst till sina konton.

Kontouppgifterna är personliga och konfidentiella. De kan endast ändras på vederbörande användarens begäran eller på TheFork initiativ.

Användarna ansvarar själva och fullständigt för användningen av sina konton och de kontouppgifter som rör dem och åtar sig att göra allt de kan för att hålla sina kontouppgifter hemliga och för att inte i någon som helst form avslöja dem för någon annan.

I händelse av att någon av användarens kontouppgifter förloras eller blir stulen, ansvarar användaren för eventuella skador som följer av denna förlust eller stöld och ska så snart som följa det förfarande som möjliggör att dessa ändras. Förfarandet finns på sidan https://www.thefork.se/#user-account .

4.5 Stängning av kontot

Användare får stänga sina konton när som helst. Detta görs genom att skicka begäran om stängning av kontot med e-post till: kontakt@thefork.se.

TheFork försöker behandla alla begäranden om stängning av konton inom rimlig tid.

Användarna informeras om att i och med att deras konto stängs kommer de inte att kunna utnyttja de tjänster som erbjuds av TheFork och deras aktuella bokningar kommer att avbokas. Eventuella hopsamlade Yums kommer också att tas bort.

4.6 Användarens skyldigheter - Förbjudna handlingar

Användarna samtycker till att använda webbplatsen TheFork i enlighet med dessa användarvillkor och med tillämplig lag. I synnerhet samtycker användarna till att inte engagera sig i de förbjudna handlingar som nämns nedan:

 • Att inte gå till restaurangen och inte avboka bokningen (no show).

 • Innehållet och data på webbplatsen TheFork (inklusive bland annat meddelanden, data, information, text, musik, ljud, foton, grafik, videor, kartor, ikoner, programvara, koder eller något annat element), liksom den infrastruktur som används för att tillhandahålla dylikt innehåll och dylik information, tillhör TheFork. Användarna samtycker till att inte modifiera, kopiera, distribuera, skicka, visa, tillgängliggöra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda verk av, överföra, sälja eller återförsälja någon information, någon programvara, några produkter eller några tjänster som de erhållit från eller via webbplatsen TheFork.

 • Det är strikt förbjudet att helt eller delvis kopiera, skicka, reproducera, återpublicera, åter distribuera eller överföra innehållet på webbplatsen TheFork utan skriftligt förhandstillstånd från TheFork. Får att få detta tillstånd ska du kontakta TheFork på följande adress:

La Fourchette SAS

70 Rue Saint-Lazare

75009 Paris, Frankrike

Användarna åtar sig dessutom att inte:

 • använda webbplatsen TheFork eller dess innehåll för olagliga, obehöriga eller bedrägliga ändamål,
 • skicka in felaktigt eller olagligt användarinnehåll eller restaurangägarinnehåll till webbplatsen TheFork eller, i synnerhet, sådant innehåll som gör intrång på någons integritet, är trakasserande, oanständigt, hotfullt, uppmuntrar till hat eller våld eller vars immateriella rättigheter inte tillhör dem och som de inte har fått uttryckligt tillstånd för från den som innehar dessa rättigheter,
 • för något som helst ändamål använda, övervaka, utvinna eller kopiera arkitekturen, innehållet eller data som ingår i webbplatsen TheFork eller någon användare som använder webbplatsen TheFork genom att använda en robot, en spindel, skrapa, spionprogram, keyloggers eller något annat program eller någon annan automatisk enhet eller manuell process,
 • bryta mot begränsningarna som rör filer för begränsning av robotar på webbplatsen TheFork eller kringgå åtgärder som förhindrar eller begränsar åtkomst till webbplatsen TheFork,
 • vidta några åtgärder som medför eller kan medföra orimlig eller överdriven börda på infrastrukturen för webbplatsen TheFork,
 • av någon som helst anledning etablera en osynlig länk till webbplatsen TheFork,
 • ”rama in”, ”spegla” eller införliva någon del av webbplatsen TheFork i någon annan webbplats och
 • försöka ändra, översätta, anpassa, revidera, dekompilera, nedmontera eller dekonstruera någon programvara som används av TheFork i samband med webbplatsen TheFork eller dess tjänster.
4.7 Påföljd för kontraktsbrott
4.7.1 Tillfälligt avbrott eller uppsägning av tjänsterna på webbplatsen TheFork

I händelse av att en användare totalt eller partiellt inte efterlever eller inte följer någon av skyldigheterna eller bestämmelserna i dessa användarvillkor eller om användaren utför någon av de förbjudna handlingarna som anges i dessa användarvillkor eller av något annat rimligt skäl, får TheFork ändra, tillfälligt avbryta, begränsa eller ta bort åtkomsten till någon eller alla tjänsterna på webbplatsen TheFork, inklusive genom att avaktivera kundens konto, utan varsel och utan någon som helst rätt för användaren att kräva ersättning och utan att detta påverkar eventuell ersättning som TheFork annars kan kräva inför domstol.

4.7.2 Skador

Utan att det påverkar påföljder som TheFork inför enligt artikel 4.7.1, ska TheFork även ha rätt att kräva ersättning för eventuell liden skada.


5. Betyg och användarinnehåll

Användarna ska följa reglerna nedan då de publicerar eventuellt användarinnehåll och särskilt då de publicerar ett betyg på webbplatsen TheFork som rör en restaurang som är listad på webbplatsen TheFork.

5.1 Villkor för publicering av betyg
 • För att publicera ett betyg ska användarna har ett konto på webbplatsen TheFork som identifierar dem, alternativt ska de ha blivit inbjudna att skicka in ett betyg med e-post som skickats av TheFork, och ha bokat eller blivit inbjudna till en restaurang via webbplatsen TheFork och ha infunnit sig för bokningen på restaurangen.
 • För att undvika eventuella intressekonflikter och av uppenbara objektivitetsskäl får användare som arbetar i restaurangbranschen inte publicera betyg på webbplatsen TheFork.
 • Betyget ska ha en längd på minst 200 tecken och uteslutande röra den besökta restaurangen. TheFork kan avvisa betyg som nämner någon annan restaurang.
5.2 Skäl för avvisande av användarinnehåll

Användarinnehåll kan avvisas av följande skäl:

 • om användaren inte följer ”Villkoren för publicering av betyg” enligt vad som anges ovan,
 • om TheFork anser att det kan föreligga civil- eller straffrättsliga ansvar för bolaget,
 • om användarinnehållet eller elementen som rör skribentens identitet innehåller förolämpningar eller vulgärt språk,
 • om texten i användarinnehållet innehåller slumpmässiga tecken eller betydelselösa ordföljder,
 • om användarinnehållet inte har något samband med den restaurang som betygsätts,
 • om användarinnehållet utgör eller misstänks utgöra ett intrång på tredje parts immateriella rättigheter,
 • om betyget ger upphov till frågor som rör intressekonflikter eller bedrägeri, eller om TheFork anser att det utgör en dylik konflikt eller ett dylikt bedrägeri,
 • om användarinnehållets text är dåligt skriven, i sådan mån att den inte går att förstå,
 • om en användare gör en olämplig kommentar om något annat användarinnehåll eller den som skrivit det,
 • om användarinnehållet innehåller personlig information eller element som sannolikt kan leda till identitetsstöld, till exempel för- eller efternamn för individer som inte är offentliga personer, ett telefonnummer, en postadress eller en e-postadress,
 • om användarinnehållet nämner webbplatser, hypertextlänkar, webbadresser, e-postadresser eller telefonnummer eller
 • om användarinnehållet tydligt utgör skräppost.

Om det upptäcks att en användare har publicerat innehåll som är bedrägligt eller som TheFork anser vara bedrägligt, får TheFork, efter att ha använt sig av förfarandena för att avvisa eller ta bort betyget, avaktivera användarens konto (vilket kommer att avboka alla användarens bokningar och annullera eventuella ihopsamlade Yums) och ta bort alla användarens inlägg.

5.3 Moderering av betyg

TheFork har ingen skyldighet att moderera eller ta bort betyg. TheFork försöker på ett rimligt sätt moderera betygen för att se till att betygen motsvarar dessa användarvillkor vad beträffar publicering, avvisande eller borttagande av betyget. Varje betyg genomgår moderering med hjälp av automatiska filter före publicering. Om de flaggas genomgår de även moderering genomförd av en person. Modereringsperioden är högst 2 veckor. Användarna får begära moderering av ett tidigare publicerat betyg genom att skicka e-post till kontakt@thefork.se och specificera skälen för begäran om moderering.

En användare som har publicerat ett betyg kan senare begära att betyget tas bort. Detta görs genom att skiva till kontakt@thefork.se. Då TheFork blir medvetet om att en restaurang har stängt eller bytt ägare, tas de betyg som har publicerats före ifrågavarande händelse bort. TheFork kan kontakta användare med e-post och/eller på telefon för att kontrollera att betyget är äkta. Betyget får vidareförmedlas till webbplatser som TheFork har ett partnerskap med och får publiceras på dessa webbplatser. Användarna förstår och samtycker till att TheFork får inkludera följande information med deras betyg: datum då användaren registrerade sig på webbplatsen, antalet publicerade betyg, förnamn och första bokstaven i efternamnet, status och datum för restaurangbesöket. I enlighet med den franska lagen ”Informatique et Libertés” av den 6 januari 1978 (i ändrad form) har användarna rätt att få åtkomst till, ändra, rätta och ta bort sina data samt rätt att motsätta sig behandlingen av deras uppgifter av legitima skäl. Användarna kan åberopa dessa rättigheter genom att klicka här.

5.4 Betyg från flera gäster

En användare som bokar en restaurang för flera gäster, erbjuds att ange gästernas e-postadresser så att de kan få praktisk information om bokningen (restaurangens adress, bokad tid ...). Användarna intygar att de har gästernas förhandsgodkännande för utlämnandet av e-postadresser till TheFork. Varje gäst erbjuds sedan att publicera ett betyg över sin upplevelse i restaurangen som användaren har bokat.

TheFork kommer inte att återanvända gästernas personuppgifter som samlats in för detta ändamål.

5.5 Rätt till svar

Varje restaurangägare har rätt till svar, särskilt att:

 • ge sin version av fakta,
 • tacka konsumenten för dennes bidrag och/eller
 • ange eventuella ändringar som restaurangen har gjort sedan betyget skrevs.

Rätten till svar måste utnyttjas inom 3 månader efter att betyget har publicerats. Detta görs med verktyget TheFork Manager eller genom att skicka e-post till: kontakt@thefork.se. Följande element ska ingå i eventuell begäran om att få utnyttja rätten till svar med e-post:

 • detaljer om betyget,
 • identifiering av skribenten,
 • uppgift om de omstridda avsnitten,
 • innehållet i det svar som begärs (svaret får inte vara längre än det betyg det svarar på).

Svaret måste följa bestämmelserna i dessa användarvillkor och modereras enligt samma villkor som användarnas betyg. Om svaret publiceras kommer det att visas efter det betyg som det svarar på.

5.6 Restaurangklassificeringar

Alla användare som bokade en restaurang via webbplatsen TheFork och som har infunnit sig på restaurangen enligt bokningen, erbjuds att betygsätta sin upplevelse av restaurangbesöket.

Klassificeringen som visas för varje restaurang på webbplatsen TheFork motsvarar ett vägt genomsnitt av de givna betygen.

5.7 Användning av användarinnehållet

Användarna samtycker till att de genom att publicera användarinnehåll på webbplatsen TheFork automatiskt beviljar TheFork en oåterkallelig, icke exklusiv, royaltyfri licens att använda, kopiera, visa, anpassa, modifiera, översätta, distribuera, låta distribuera eller marknadsföra, inkorporera i eventuell reklam eller i annat material, skapa härledda verk av, förbättra, sprida eller på annat sätt distribuera användarinnehållet över hela världen och att göra det möjligt för tredje parter att göra detsamma. Detta i alla slags medier online eller offline. Genom att publicera användarinnehåll på webbplatsen TheFork beviljar användarna dessutom TheFork alla rättigheter som är nödvändiga för att förbjuda tredje parters visning, sammanslagning, kopiering eller användning av detta användarinnehåll, oavsett ändamål. Användarna samtycker till att inte utnyttja sin ideella rätt till användarinnehållet på ett sätt som är oförenligt med de licenser som beviljas ovan. Användarna framhåller och garanterar att de har rätt att bevilja ovan nämnda licenser.6. Sekretess

TheFork har en policyn om sekretess och cookies för skydd av användarnas privatliv. Klicka här om du vill visa vår aktuella policyn om sekretess och cookies som även gäller för användning av webbplatsen TheFork.7. Immateriell egendom

7.1 Efterlevnad av nationell och internationell immaterialrätt

Användarna samtycker till att inte skicka in, kopiera, återförsälja, åter publicera eller att i allmänhet i någon som helst form till någon annan individ eller juridisk person från något som helst land tillgängliggöra något innehåll, några data, någon information eller något objekt som mottagits av TheFork eller som är tillgängligt på webbplatsen TheFork. Användarna samtycker till att följa nedanstående bestämmelser om immateriell egendom.

7.2 Ägande av rättigheter

Alla ideella och värdefulla immateriella rättigheter som rör innehållet och informationen på webbplatsen TheFork tillhör TheFork, med undantag för tredje parters rättigheter som TheFork har erhållit nödvändiga rättigheter eller licenser för.

De rättigheter som tilldelas användarna genom användning av webbplatsen TheFork och de tjänster som tillhandahålls av TheFork, medför inte någon licens vad beträffar rättigheter eller någon tillåtelse att använda eller utnyttja någon del av webbplatsen TheFork.

7.3 Skydd för alla element: varumärken, ritningar, logotyper, hyperlänkar, information osv.

Alla element (varumärken, ritningar, texter, hyperlänkar, logotyper, bilder, videor, ljud, programvara, skärm-layout, databaser, koder osv.) i/på webbplatsen TheFork och på anknutna webbplatser, skyddas av nationell och internationell immaterialrätt. Dessa element förblir enbart TheFork och/eller dess licensgivares egendom.

7.4 Förbud mot otillåten användning

Utan skriftligt tillstånd från TheFork och/eller dess partner för användarna därför inte helt eller delvis reproducera, representera, åter publicera, åter distribuera, anpassa, översätt och/eller ändra någon information på webbplatsen TheFork eller överföra den till något annat medium.

7.5 Påföljder

Användarna bekräftar och förstår att underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna artikel 7 utgör ett intrång som kan medföra civil- eller straffrättsliga påföljder.


8. Ansvarsbegränsning

8.1 Varning

Det är upp till användarna att utföra eventuella kontroller som verkar vara nödvändiga eller lämpliga innan de gör en bokning på någon av de restauranger som är listade på webbplatsen TheFork.

TheFork ger inga som helst garantier i samband med restaurangägarinnehåll eller tjänster som erbjuds och/eller affärsmetoder som utövas av tredje parter som är listade på webbplatsen TheFork. Därför garanterar TheFork inte att användarna kommer att bli nöjda med de produkter, tjänster och/eller affärsmetoder som de upplever efter en bokning via webbplatsen TheFork.

TheFork erbjuder ingen garanti för användarinnehållets innehåll, objektivitet eller riktighet, inklusive bland annat för de betyg som användare publicerar på webbplatsen TheFork.

8.2 Ändringar av webbplatsen TheFork

Med tanke på att webbplatsen TheFork är interaktiv kan den information som finns på webbplatsen ändras när som helst, utan att detta medför ansvar för TheFork.

8.3 Användning av webbplatsen TheFork

På grund av internets specifika art garanterar TheFork inte att webbplatsen TheFork kommer att fungera kontinuerligt. TheFork enda skyldighet är att vidta rimliga åtgärder med hänsyn till detta.

TheFork ska inte ansvara för misslyckande att få åtkomst till webbplatsen TheFork eller för någon annan skada eller förlust som uppstår på grund av användning eller omöjlighet att använda webbplatsen TheFork eller dess innehåll, förutom enligt vad som stipuleras i lagen.

TheFork garanterar inte att den information som visas är utförlig, fullständig, verifiera eller riktig. Restaurangägarinnehållet, informationen, restaurangsidorna och i allmänhet allt innehåll på webbplatsen TheFork tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda garantier.

Användarna bekräftar uttryckligen att fotona på webbplatsen TheFork inte är av kontraktsnatur.

Användarna godtar och bekräftar allmänt att bokningen på restaurangen inte garanteras. Därmed garanterar TheFork inte bokningstjänstens effektivitet. Tillgängligheten kontrolleras i realtid via dator. I och med att TheFork inte fysiskt kan verifiera att den insamlade informationen och/eller den information som restaurangerna tillhandahåller är korrekt, kan TheFork emellertid inte anses vara ansvarig om användarna inte kan utnyttja restaurangens tjänster. Inställningarna för bokningsprogramvaran som fungerar i realtid är faktiskt delvis beroende på den information som tillhandahållits och/eller registrerats av restaurangen och det är möjligt att den inte motsvarar verkligheten. Därmed bekräftar och godtar användarna till exempel bland annat att TheFork inte på något sätt ansvarar för att en bokning annulleras, att restaurangen är stängd (oavsett skäl) eller om en tredje part vägrar att tillhandahålla en tjänst, oavsett skäl.

Användarna godtar på samma sätt att TheFork inte på något som helst sätt ansvarar för att användarna eventuellt inte kan utnyttja kampanjer eller specialerbjudanden som en restaurang erbjuder. Användarna bekräftar och godtar att TheFork inte på något sätt ansvarar för att en restaurang av något skäl inte låter dem använda en kampanj eller ett specialerbjudande.

8.4 Användarens garantier och gottgörelser

Användarna garanterar att de är helt förtrogna med hur internet fungerar och med dess begränsningar. De bekräftar i synnerhet att det är omöjligt att garantera att data som skickas av användare på internet är helt säkra. TheFork kan inte anses ansvara för eventuella incidenter som kan uppstå vid denna överföring av data.

Användarna samtycker till att ersätta TheFork för skadestånd, skador, utgifter, krav eller kostnader som TheFork ådrar sig från eventuella krav eller tvister i eller utanför domstol i samband med användning av TheFork tjänster, inklusive användarnas publicering av användarinnehåll på webbplatsen TheFork.

I alla händelser bekräftar och samtycker användarna uttryckligen till användning av webbplatsen TheFork på egen risk och på sitt eget ansvar.

8.5 Meddelanden om och borttagande av olagligt innehåll

Alla användare kan meddela om ett krav eller en invändning som rör olagliga element eller olagligt innehåll som har publicerats på webbplatsen TheFork.

Om en användare anser att element eller innehåll som har publicerats på webbplatsen TheFork är olagligt eller gör intrång på användarens copyright, ska användaren meddela TheFork med rekommenderat brev med mottagningsbevis som ska vara adresserat till ”Legal department” (juridiska avdelningen), eller med e-post till kontakt@thefork.se, med anmärkningen ”For the attention of the Legal Department” (Till juridiska avdelningens kännedom) på ämnesraden. De ska bifoga alla eventuella tillgängliga bevis som stöder ägandet av rättigheterna. När detta förfarande har följts och efter att meddelandets riktighet har kontrollerats ska TheFork försöka ta bort det olagliga innehållet så snart som möjligt.

TheFork är en mellanhand vid tillhandahållandet av tjänster till användaren. Därmed, och i enlighet med artikel 6 I.3 i den franska lagen om tillit till den digitala ekonomin (LCEN) av den 21 juni 2004 (i ändrad form), kan TheFork inte anses vara straffrättsligt ansvarigt för den information som lagras på webbplatsen TheFork om bolaget inte hade faktiskt kännedom om den olagliga aktiviteten eller informationen (inklusive användarinnehåll, restaurangägarinnehåll osv.) eller om bolaget så snart det blev medvetet om detta vidtog omedelbara åtgärder för att ta bort dylikt innehåll eller blockera åtkomsten till detta.


9. Övriga bestämmelser

9.1 Avskiljbarjet - Åtskiljande - Rubriker

Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor förklaras vara ogiltig, olaglig, icke verkställbar eller icke tillämpbar, ska detta inte på något sätt påverka eller begränsa giltigheten, lagligheten, verkställbarheten eller tillämpningen av de andra bestämmelserna i dessa användarvillkor, utan dessa övriga bestämmelser förblir i full kraft.

TheFork kan upprätta en ny bestämmelse som återupprättar parternas gemensamma vilja enligt vad som angavs i den ursprungliga bestämmelsen. Detta ska göras i enlighet med tillämplig lag.

Artikelrubrikerna i detta dokument är enbart avsedda som illustration och ska inte anses utgöra någon väsentlig del av dessa användarvillkor.

9.2 Inga undantag

Förutom enligt vad som på annat sätt kan stipuleras i dessa användarvillkor ska TheFork underlåtenhet att använda någon av sina rättigheter eller någon åtgärd enligt bestämmelserna i dessa användarvillkor eller en försenad dylik användning, inte utgöra ett undantag från rätten eller åtgärden och ska inte förhindra vidare användning av rättigheten eller åtgärden. Tvärtom ska en dylik rätt eller åtgärd förbli i full kraft.

9.3 Tillämplig lag

I den mån som tillåts i lag ska dessa användarvillkor och relationen mellan TheFork och användarna regleras av och tolkas enligt fransk lag. I den mån som tillåts i lag och om dessa användarvillkor har skrivits på eller översatts till andra språk, ska enbart den franska versionen av dessa användarvillkor gälla.

9.4 Domsrätt

I den mån som tillåts i lag ska eventuella krav, tvister eller frågor som uppstår i eller i samband med dessa användarvillkor, hanteras av behörig domstol i Paris.

I enlighet med EU:s direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister finns länken till den europeiska plattformen för tvistlösning på nätet nedan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV


DEL 2. BONUSPROGRAM - SPECIELLA VILLKOR

Dessa villkor för Bonusprogram – Speciella villkor kompletterar Del 1: Allmänna användarvillkor I händelse av eventuell oförenlighet mellan bestämmelserna i denna Del 2, Bonusprogram – Speciella villkor och bestämmelserna i Del 1, Allmänna användarvillkor, ska bestämmelserna i denna Del 2, Bonusprogram – Speciella villkor gälla.


1. Beskrivning av Bonusprogrammet

Användarna kan använda Bonusprogrammet till att samla in bonuspoäng (”Yums”) efter en bokning på webbplatsen TheFork som de infinner sig för enligt reglerna (”Bonusprogrammet”).


2. Deltagande i Bonusprogrammet

Alla användare som har ett konto på webbplatsen TheFork kan delta i Bonusprogrammet.

Deltagande i Bonusprogrammet är gratis och automatiskt.


3. Tjäna Yums

3.1 Allmänna villkor för att tjäna Yums

Med l Bonusprogrammet kan användarna samla bonuspoäng efter en bokning på webbplatsen TheFork som de infinner sig för enligt reglerna, oavsett vilken restaurang som har bokats på webbplatsen TheFork och oavsett om bokningen gjordes med kampanjerbjudande eller ej.

När en bokning är gjord på TheFork får användaren på förhand ett definierat antal Yums för varje bokning som gjorts på webbplatsen som användaren har infunnit sig till enligt reglerna (antalet poäng kan variera, i synnerhet beroende på bokningssätt: webbplats, mobil eller app), sju dagar efter måltidens datum oavsett antalet gäster som är anknutna till bokningen och oavsett land där bokningen gjordes.

Om bokningen är gjord med en Lojalitetsrabatt (som definierad i stycke 4.1 nedan) eller om användaren annullerat bokningen eller om användaren uteblir från restaurangen enligt reglerna (no show), tjänar användaren inga Yums.

Antalet Yums som användaren tjänar lagras under ”Min bonusprofil” i användarens konto och åtkomst till poängen fås där.

3.2 Speciella villkor för att tjäna Yums
3.2.1 Speciella kampanjer med kampanjkod

Ibland använder TheFork speciella kampanjer under en begränsad tid då användarna kan tjäna fler Yums än vanligt (den ”Speciella kampanjen”).

Under varje speciell kampanj får användarna e-post där villkoren för att tjäna extra Yums specificeras. Ett av dessa villkor är skyldigheten att ange en kampanjkod nästa gång användarna bokar på webbplatsen TheFork (”Kampanjkoden”).

Antalet Yums som tjänas lagras med den speciella kampanjen, lagras under ”Min bonusprofil” i användarens konto och åtkomst till poängen fås där.

När kampanjkoden har utfärdats är dess giltighetstid begränsad till den speciella kampanjens giltighetstid. Kampanjkoden har inget penningvärde och kan inte lånas ut, överföras eller säljas till någon annan eller användas för något annat ändamål än dem som TheFork fastställt i dessa Bonusprogram – Speciella villkor.

3.2.2 Hänvisningsprogram med rekommendationskod

TheFork har startat ett hänvisningsprogram som gör att både en sponsor och en sponsrad person (en familjemedlem, vän, kollega eller annan person som sponsorn känner på samma sätt) kan få extra Yums för den sponsrade personens första bokning på webbplatsen TheFork då den sponsrade personen har angett en rekommendationskod i samband med bokningen (”Rekommendationskod”).

Alla användare som har ett konto på webbplatsen TheFork kan vara en sponsor.

Alla personer över 18 års ålder som inte har gjort någon bokning på webbplatsen TheFork under de två åren som föregår användningen av rekommendationskoden, kan vara en sponsrad person.

En sponsor får ha flera sponsrade personer. En sponsrad person får bara ha en sponsor. Sponsorn får inte sponsra sig själv.

För att få sin sponsringskod ska sponsorn gå till ”Min rekommendationssida” i kontot på webbplatsen TheFork.

Antalet Yums som fås genom hänvisningsprogrammet anges under ”Min rekommendationssida” och ”Min bonusprofil” i användarens konto på webbplatsen TheFork.

Då rekommendationskoden har utfärdats och i enlighet med de andra villkoren i dessa Lojalitetsprogram – Speciella villkor, har rekommendationskoden en giltighetstid som är begränsad till hänvisningsprogrammets giltighetstid.

Rekommendationskoden a) ska användas för avsedd målgrupp och avsett ändamål och på ett lagligt sätt, b) har inget penningvärde, c) får inte dupliceras, lånas ut, överföras (förutom enligt vad som tillåts här) eller säljas till någon eller tillgängliggöras till allmänheten (oavsett om den publiceras på ett offentligt forum, en webbplats för kuponger eller på annat sätt), d) får när som helst avaktiveras av TheFork utan skäl, varsel eller ersättningsskyldighet och e) får endast användas i enlighet med villkoren i dessa Bonusprogram – Speciella villkor.


4. Använda Yums

4.1 Omvandling av Bonusrabatt

Då de väl har erhållits och efter en bokning på webbplatsen TheFork, kan Yums omvandlas till rabatter på priset som dras av på notan i en restaurang som deltar i Bonusprogrammet (”Bonusrabatten”).

Tabellen över omvandling av Yums till en Bonusrabatt finns här.

Listan över partnerrestauranger som deltar i Bonusprogrammet finns under lojalitet i användarens konto på webbplatsen TheFork. Överallt på webbplatsen TheFork identifieras partnerrestaurangerna med ett specifikt omnämnande.

För att omvandla Yums till Bonusrabatt måste användaren välja boka bord på en partnerrestaurang som deltar i Bonusprogrammet, välja alternativet för bonusrabatt och en tidpunkt då bonusrabatt accepteras innan bokningen bekräftas.

Partnerrestaurangen som deltar i Bonusprogrammet ansvarar då för att automatiskt och utan vidare formaliteter dra av Bonusrabatten från notan.

Om Bonusrabatten är större än notans belopp får det avdrag som restaurangen gör inte överskrida notans belopp. Med andra ord kan restaurangen inte betala skillnaden mellan Bonusrabattens belopp och notans belopp till användaren.

I händelse av att det finns ett kampanjerbjudande, som kan kombineras med en bonusrabatt kommer restaurangen applicera kampanjerbjudandet innan Bonusrabatten dras av.

De Yums som användarna tjänar in kan omvandlas till Bonusrabatter under deras giltighetsperiod, som nämns i presentationen på Lojalitetsprogrammets sida på TheFork webbplats. Utgångsdatum för tjänade Yums går att hitta på ”Min bonusprofil” i användarens konto.

Yums är strikt personliga, har inget penningvärde och kan inte lånas ut, överföras eller säljas till någon annan eller användas för något annat ändamål än dem som TheFork fastställt i dessa Bonusprogram – Speciella villkor.

4.2 Avbokning/no show

Om en användare har bokat med Bonusrabatt och annullerar bokningen eller om restaurangen annullerar bokningen, registreras de Yums som vid bokningstidpunkten har omvandlats till Bonusrabatt tillbaka till användarens konto och kan användas för en ny bokning.

Om en användare uteblir från restaurangen (no show), går de Yums som har omvandlats förlorade och registreras inte igen på användarens konto.


5. Borttagande av Yums

TheFork förbehåller sig rätten att innehålla eller ta bort Yums som har erhållits genom att en användare har använt kampanjkoder eller sponsringskoder om TheFork på rimligt sätt fastställer eller anser att användningen eller inlösningen av kampanjkoder eller sponsringskoder var bedräglig, olaglig, gjordes av misstag eller var ett brott mot gällande villkor för speciell kampanj eller mot dessa Bonusprogram –Speciella villkor.

Dessutom kan användarnas underlåtenhet att efterleva dessa användarvillkor (inklusive underlåtenhet att infinna sig för flera bokningar (no show)), missbruk eller bedräglig användning av webbplatsen TheFork och/eller Yums eller annat beteende som kan skada TheFork intressen, medföra att användarens konto avaktiveras och/eller att alla eller en del av de Yums som finns under lojalitet i användarens konto på webbplatsen TheFork tas bort, utan varsel eller ersättning.


6. Ändring/tillfälligt avbrott/avslutande av Bonusprogrammet

TheFork förbehåller sig rätten att när som helst ändra, tillfälligt avbryta eller avsluta Bonusprogrammet utan att detta medför något som helst slags ersättningsskyldighet. I så fall meddelar TheFork användarna med e-post och/eller genom att publicera ett meddelande på webbplatsen TheFork där det anger de nya allmänna villkoren för Bonusprogrammet och/eller villkoren för avslutande av Bonusprogrammet.


7. Ansvarsbegränsning

Vad beträffar Bonusprogrammet är TheFork endast skyldigt att sträva till rimliga åtgärder och påtar sig ansvar enbart vad beträffar tilldelning av Yums till användarna. Därmed kan TheFork inte anses ansvara för eventuella krav som rör Yums efter att TheFork har tilldelat dessa till en användare enligt reglerna. Mer specifikt har TheFork ingen ersättningsskyldighet när en användare har omvandlat Yums till en Bonusrabatt.

Därmed ansvarar TheFork inte för en restaurangs eventuella underlåtelse att ge användaren Bonusrabatten.

I alla händelser frånsäger sig TheFork allt ansvar i samband med Bonusprogrammet i händelse av kontraktsbrott och/eller fel från användarens sida.C. SEKRETESS- OCH COOKIEPOLICY

Senast uppdaterad: 3 juni 2021

Vi vet att du delar dina personuppgifter med oss baserat på ett förtroende. Vi tar detta på allvar och strävar efter att säkerställa att vi respekterar din sekretess när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. Läs igenom den här Policyn noggrant för att ta reda på mer om våra sekretessmetoder.

Vi driver en onlinetjänst som ger sina användare (”du”, ”din”) möjlighet att välja och boka ett bord på en restaurang och, på vissa platser, betala för sin måltid (i denna Policy kallas ovanstående gemensamt för våra Tjänster).

Våra Tjänster drivs av La Fourchette SAS som ägare och personuppgiftsansvarig. Genom att besöka våra webbplatser och relaterade applikationer, oavsett om det sker på en dator, telefon, surfplatta eller en liknande enhet (alla kallade ”Enhet”), godkänner du de metoder som beskrivs nedan.

Som ett globalt företag är vi verksamma i ett antal länder och territorier där lagarna och sederna skiljer sig åt. Denna Policy ger en allmän översikt över våra sekretessmetoder. Du kan se viss landsspecifik information genom att välja ditt hemland i jurisdiktionslänkarna längst ner i denna Policy.

Information som samlas in

När du besöker eller använder våra Tjänster samlar vi in information från och om dig för att tillhandahålla en mer personanpassad och relevant upplevelse. Viss information samlar vi in automatiskt. Övrig information samlar vi in från olika källor, däribland dotterbolag, affärspartner och andra oberoende källor från tredje part. När du använder våra Tjänster genom att ”klicka dig vidare” från en webbplats från tredje part eller när du besöker webbplatser från tredje part via våra Tjänster, kan dessa webbplatser från tredje part dela information med oss om din användning av deras tjänst. Den information som samlas in kan omfatta följande:

 • kontaktuppgifter, inklusive namn, telefonnummer och post- och e-postadresser
 • fakturerings- eller betalningsinformation (som ditt kreditkortsnummer, kortinnehavarens namn, utgångsdatum, verifieringskod och faktureringsadress) via vårt partnerskap med en betrodd betaltjänstleverantör
 • användarnamn och lösenord
 • foton, omdömen och inlägg i sociala medier som du kan ha tillhandahållit oss
 • platsinformation
 • enhetsinformation, till exempel när du har besökt våra Tjänster och information om den Enhet som används (t.ex. IP-adress, programvara eller webbläsare som används, föredragna språk, unika enhetsidentifierare och reklamidentifierare)
 • onlineaktivitet, inklusive sidor som du har besökt, granskat innehåll och granskade applikationer
 • historik för restaurangbokningar
 • information om dina restaurangbokningar och restaurangpreferenser.

Vi kan, då du tillhandahåller detta, även samla in information om andra matgäster, inklusive deras e-postadress och annan bokningsinformation, så som deras förnamn och efternamn. Om du delar information med oss om andra personer måste du erhålla deras samtycke. Du måste erhålla samtycke från samtliga andra personer om du tillhandahåller deras data till oss.

Utöver de kategorier som anges ovan kan vi även samla in platsinformation om du har angett att din Enhet ska skicka sådan information via sekretessinställningarna på Enheten eller om du till exempel har laddat upp foton som har taggats med platsinformation. Vi kan använda din platsinformation direkt och/eller dela din plats med tredjeparter. Vi samlar in och delar platsinformation för att ge dig relevant innehåll, för att analysera din användning av våra Tjänster, för att förbättra våra Tjänster och för att tillhandahålla rekommendationer. Vi kan till exempel använda din plats för att visa dig restauranger i närheten.

Du kan när som helst ändra sekretessinställningarna på Enheten för att stänga av funktionen att samla in och dela med dig av platsinformation och/eller funktionen att tagga dina bilder med platsinformation. Om du stänger av platsdelning kan det dock påverka vissa funktioner som vi erbjuder. Om du har frågor om sekretessinställningarna på din Enhet föreslår vi att du kontaktar Enhetens tillverkare eller din mobilleverantör för hjälp.

Se avsnittet Cookies nedan för mer information om användningen av cookies och annan teknik som beskrivs i detta avsnitt, inklusive dina val i samband med sådan teknik.

Användning av information

Vi strävar efter att förse dig med relevant innehåll i våra Tjänster och respektera datasekretesslagarna i de olika jurisdiktioner där vi verkar. Vi använder information om dig så att vi kan hjälpa dig att utnyttja och använda våra Tjänster, inklusive på följande sätt:

 • registrera dig och hantera ditt konto, däribland för att du ska kunna få åtkomst till och använda våra tjänster
 • underlätta dina restaurangbokningar
 • mäta intresse för och förbättra våra Tjänster
 • meddela dig om specialerbjudanden och tjänster som är tillgängliga från oss, våra dotterbolag, våra partner eller restauranger som kan vara av intresse för dig
 • driva och hantera bonusprogrammet
 • kommunicera med dig
 • göra det möjligt för oss att publicera dina omdömen, betyg, foruminlägg, foton och annat innehåll
 • organisera utlottningar, tävlingar eller enkäter
 • anpassa din upplevelse, däribland anpassa de annonser som visas för dig på våra Tjänster och via internet
 • dra slutsatser om dina intressen eller preferenser
 • ge dig en optimerad upplevelse och gruppera användare av våra Tjänster baserat på till exempel användning och demografi
 • skicka inbjudningar till enkäter eller marknadsundersökningar
 • svara på dina frågor och kommentarer
 • lösa tvister eller felsöka problem
 • förhindra potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter
 • genomdriva våra villkor för användning och tillkännagivanden; och annat som beskrivs för dig vid tidpunkten för insamlingen.

Observera att viss information om dig krävs för att vi ska kunna tillhandahålla relevanta erbjudanden från oss, våra dotterbolag, våra partner och restauranger för att du ska kunna dra nytta av andra fördelar med att vara en registrerad användare. Läs avsnittet ”Informationsalternativ” nedan för information om dina val i samband med insamling och användning av dina uppgifter.

Informationsdelning

För att kunna tillhandahålla vissa av våra Tjänster kan vi behöva dela information med vissa andra tredjeparter, däribland vår företagsgrupp, under följande omständigheter:

 • Vår företagsgrupp. Vi delar information med företag i vår företagsfamilj så att vi kan ge dig information om produkter och tjänster, både restaurangrelaterade och andra, som kan intressera dig. Dessa företag och webbplatser följer denna Policy och alla tillämpliga lagar som reglerar överföringen av reklammeddelanden.
 • Restauranger. Vi delar din information med våra partnerrestauranger för att ge dem möjlighet att genomföra och hantera dina restaurangbokningar och för att sköta klagomål eller tvister i samband med dem. När du gör en bokning kan du få möjlighet att välja att ta emot marknadsföringsmeddelanden från den berörda restaurangen. Om du samtycker till att ta emot marknadsföringsmeddelanden från restaurangen ansvarar restaurangen för all behandling av den information vi förmedlar till den.
 • Leverantörer. Vi delar information med vissa leverantörer som används för att underlätta våra Tjänster, däribland för att hjälpa till med transaktioner, som eventuella bokningar du gör.
 • Affärspartner. Vi kan dela information om dig, dina Enheter och din användning av våra Tjänster med våra betrodda affärspartner. Vi kan till exempel dela information så att vi kan förse dig med relevant innehåll eller för att underlätta betalning för din måltid på en restaurang. Denna delning sker vanligtvis i enlighet med skriftliga avtal som omfattar skyldigheter gällande konfidentialitet, sekretess och säkerhet. Observera dock att vi inte kontrollerar sekretessrutinerna för dessa affärspartner från tredje part.
 • Webbplatser för sociala medier. När du använder våra Tjänster och väljer att dela information med webbplatser för sociala medier från tredje part styrs den information du delar av sekretesspolicyerna för dessa sociala medier-webbplatser och de sekretessinställningar som du har angett för de sociala medier-webbplatserna.
 • Annonsnätverk. Vi samlar ibland in och delar information om dina intressen med annonsnätverk. Vissa av företagen är medlemmar i Network Advertising Initiative eller Digital Advertising Alliance som erbjuder en plats där du kan välja bort riktade annonser från medlemsföretag. Klicka här för att ta reda på mer.
 • Andra tredjeparter, t.ex. hänvisande webbplatser. Tredjeparter kan också hjälpa oss att samla in information genom till exempel driftsfunktioner på vår webbplats eller underlätta leveransen av onlineannonsering som skräddarsys efter dina intressen. Vi kan dela målgruppssegment och annan information med tredjeparter som använder den informationen för skräddarsydd annonsering till dig.

Tredjeparter får endast samla in eller komma åt information efter behov för att kunna utföra sina tillåtna funktioner.

Vissa versioner av Enheters operativsystem ger dig möjlighet att välja bort vissa typer av informationsdelning, däribland till vissa annonsnätverk. Kontrollera dina Enhetsinställningar om du vill begränsa sådan spårning.

Informationsalternativ

Du har valmöjligheter avseende insamlingen och användningen av dina uppgifter. Du kan komma åt, uppdatera och till och med stänga ner ditt konto genom att besöka sidan ”Min personliga information” på vår webbplats.

Dina alternativ:

 • Du kan välja hur vi ska kommunicera med dig. Du kan välja att inte uppge viss information för oss, även om det kan krävas för att dra nytta av vissa funktioner som erbjuds på våra webbplatser.
 • Du kan förhindra insamling av geografisk information, men observera att om du stänger av platsdelning kan det påverka vissa funktioner i våra Tjänster.
 • Du kan också lägga till eller uppdatera information och avsluta ditt konto. Om du väljer att avsluta ditt konto inaktiverar vi ditt konto och tar bort dina profiluppgifter från aktiv visning. Vi kan behålla viss information kopplad till ditt konto (däribland tidigare bokningar) för interna syften, inklusive säkerhetskopiering, bedrägeriförebyggande, tvistlösning, utredningar och juridisk efterlevnad under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna Policy.
 • Som registrerad användare kan du när som helst ändra dina marknadsföringsprenumerationer, däribland prenumerationsalternativen för e-post, i dina kontoinställningar. Du får även möjlighet att avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden i e-postmeddelanden vi skickar.

Informationsöverföringar

Vi är ett globalt företag och verkar inom många olika jurisdiktioner. Om vi överför dina uppgifter till andra länder kommer vi att använda och skydda den informationen enligt beskrivningen i denna Policy och i enlighet med gällande lag.

Informationssäkerhet

Vi har implementerat lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsrutiner för att skydda din information.

Vi tillåter endast att specifika anställda får tillgång till personuppgifter och de får endast göra detta i syfte att utföra tillåtna affärsfunktioner. Vi använder kryptering vid överföring av din information mellan ditt system och våra, och mellan våra system och de som tillhör de parter som vi delar information med. Vi använder även brandväggar och system för intrångsdetektering som ska bidra till att förhindra obehörig åtkomst till din information. Vi kan dock inte garantera informationssäkerheten från obehörigt intrång eller obehörig användning, maskinvaru- eller programvarufel eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

Kvarhållande av information

Vi behåller kopior av din information så länge du behåller ditt konto eller så länge det krävs i samband med de syften som anges i denna Policy, såvida inte tillämplig lag kräver en längre kvarhållningsperiod. Dessutom kan vi behålla din information under den tid som krävs för att upprätta, utöva eller försvara juridiska rättigheter.

Do Not Track-signaler

Vår webbplats är inte avsedd att svara på signalbegäranden om ”Do Not Track” (”DNT”) från webbläsare. Detta beror på bristen på global, standardiserad tolkning som definierar ”Do Not Track”-signaler. När branschen har fastställt standarder som rör det här problemet kan vi ompröva denna metod.

Cookies

Vi vill att din åtkomst till våra Tjänster ska vara så enkel, effektiv och användbar som möjligt. Som hjälp med detta använder vi cookies och liknande tekniker för att förbättra din upplevelse, för att förbättra webbplatsens säkerhet och för att visa dig relevant reklam.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din Enhet när du besöker en webbplats. De lagras av din webbläsare och innehåller grundläggande information om din internetanvändning. Din webbläsare skickar tillbaka dessa cookies till en webbplats varje gång du besöker den på nytt, så att den kan känna igen din Enhet och förbättra din upplevelse genom att bland annat tillhandahålla personligt innehåll. Vi använder även cookies för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter, så att du inte behöver ange dem på nytt upprepade gånger när du använder våra Tjänster. Andra cookies hjälper oss att förstå dina preferenser.

De cookies vi använder faller in under tre olika kategorier.

Kategori

Exempel

Nödvändiga

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska få tillgång till och kunna navigera på webbplatsen samt använda alla dess funktioner. Utan dessa cookies skulle inte webbplatsen fungera ordentligt och du skulle inte kunna använda vissa viktiga funktioner. Vi använder till exempel en cookie för att hålla dig inloggad så att du inte behöver logga in varje gång du går till en ny sida på webbplatsen. Vi kan också använda nödvändiga cookies för att upptäcka och förebygga bedrägeri.

Du kan inte stänga av nödvändiga cookies via verktyget för godkännande av cookies, eftersom dessa cookies krävs för att du ska kunna komma åt och använda webbplatsens funktioner.

Analys och anpassning

Vi använder cookies för att få en bättre förståelse för hur webbplatsen används och hur vi kan förbättra din upplevelse av den. Dessa cookies kan ge information som hjälper oss förstå vilka delar av webbplatsen som våra besökare är intresserade av och om de upplever några fel. Vi använder dessa cookies för att prova olika utseenden och funktioner för sidorna samt för att se hur besökare kommer till webbplatsen.

Vi använder även cookies för att spara dina inställningar och preferenser på webbplatsen, såsom språkinställningar och uppgifter som du har angett tidigare när du har sökt efter restaurangalternativ. Vissa anpassningscookies krävs för att du ska kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Annonsering

Annonscookies ser till att de annonser du ser på webbplatsen är så relevanta för dig som möjligt. Till exempel används vissa annonscookies för att välja ut annonser som baseras på dina intressen. Andra förhindrar att samma annons hela tiden visas på nytt.

Vi använder även cookies för att göra det enkelt för dig att dela innehåll från webbplatsen med dina vänner via de sociala nätverk du använder mest. Webbplatser för sociala medier kan placera ut cookies som känner igen dig när du visar innehåll på webbplatsen och som ger dig möjlighet att dela innehåll på både webbplatsen och sidan för sociala medier med hjälp av delningsinställningar. För mer information ska du läsa användarvillkoren och sekretesspolicyn för webbplatsen för sociala medier.

Vi samarbetar även med annonsörer från tredje part för att ge dig tillgång till restauranginnehåll som kan vara av intresse, och kan ställa in cookies i våra Tjänster för att tillhandahålla reklam som matchar dina intressen och preferenser. Dessa ”cookies från tredje part” samlar in information om ditt surfbeteende och din interaktion med annonser eller Tjänsterna mer allmänt. Den här informationen hjälper oss även att begränsa det antal gånger som du kan se samma annonser och att förbättra din onlineupplevelse.


Verktyg för godkännande av cookies

För att ge dig kontroll tillhandahåller vi ett verktyg för godkännande av cookies. Med det kan du granska cookies från första och tredje part som placeras ut via vår webbplats och justera dina inställningar för cookies, däribland om du vill godkänna eller förkasta dessa cookies.

Du kan använda verktyget för godkännande av cookies när du vill genom att klicka här eller när som helst via länken Godkänn cookies längst ned på varje sida eller igenom att ändra dina inställningar i vår cookiebanner. Du kan även hantera cookies i webbläsarens inställningar. Du kan ställa in så att webbläsaren meddelar dig när du får en ny cookie, radera enskilda cookies eller radera alla cookies.

Du kan välja att inte visa annonscookies från de flesta annonsnätverk. Läs www.aboutads.info/choices/ och www.youronlinechoices.com/se/ för användbar information om hur du gör detta.

Om du raderar dina cookies kan din åtkomst till vissa funktioner och delar av våra Tjänster försämras eller begränsas.

Vår användning av all information vi samlar in genom cookies lyder under denna Policy, som är länkad på varje sida på vår webbplats.

Policyändringar och meddelanden

Vi kan komma att uppdatera denna Policy i framtiden. Om vi anser att vissa ändringar är väsentliga meddelar vi dig genom att göra något av följande: Skicka ett meddelande om ändringarna, visa ett meddelande på webbplatsen och/eller publicera en uppdaterad Policy på webbplatsen. Vi anger högst upp i denna Policy när den senast uppdaterades. Vi rekommenderar att du återkommer med jämna mellanrum för att granska den senaste versionen och regelbundet granskar den här Policyn för aktuell information om våra sekretessmetoder.

Kontakt

Om du har en begäran om datasekretess, till exempel en begäran om att ta bort eller få tillgång till dina data, kan du besöka vår dedikerade sekretessportal genom att klicka här. För allmänna datasekretessfrågor eller frågor som rör vår sekretess- och cookiepolicy kan du kontakta vårt sekretessteam genom att klicka här.EUROPA

Sekretesspolicy för allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR-policy”)

Denna GDPR-policy gäller personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), inklusive de som är baserade i Storbritannien. Denna GDPR-policy kompletterar vår Policy; om uttalandet strider mot GDPR-policyn gäller dock GDPR-policyn för personer inom EES.

Registeransvarig för personuppgifter

La Fourchette SAS är registeransvarig för de personuppgifter vi samlar in. I enlighet med tillämplig datasekretesslag har vi dock utsett representanter inom Storbritannien.

Kontaktuppgifterna till vår representant inom Europeiska unionen är:

La Fourchette SAS

70 rue Saint Lazare

75009 Paris

Frankrike

Attn: Privacy OfficerKontaktuppgifterna till vår representant inom Storbritannien är:

Bookatable Limited
7 Soho Square
London
W1D 3QB
Storbritannien
Attn: Privacy Officer

Bookatable Limited roller i detta avseende är begränsat enbart till att vara en kontaktpunkt angående frågor om dataskydd för boende i Storbritannien och de övervakande myndigheterna för dataskydd. För att undvika oklarheter kan varken Bookatable Limited ta emot annan kommunikation eller juridiska processer på uppdrag av La Fourchette SAS.

Dina rättigheter enligt GDPR

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter.

Dina rättigheter med avseende på dina egna personuppgifter omfattar följande:

 • Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter. Detta ger dig möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
 • Rätten att begära att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga. Du kan också komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter som vi har, med hänsyn till ändamålen för behandlingen.
 • Rätten att begära radering av dina personuppgifter om:
  • dina personuppgifter inte längre krävs för de ändamål för vilka vi samlade in eller behandlade dem; eller
  • du drar tillbaka ditt samtycke, om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke och inga andra rättsliga grunder finns, eller
  • du nekar till hanteringen av dina personuppgifter och vi inte har en övergripande rättslig grund för behandlingen, eller
  • dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, eller
  • dina personuppgifter måste raderas för att en juridisk förpliktelse ska efterlevas.
 • Rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vi efterlever din begäran, såvida vi inte har ett övertygande övergripande legitimt intresse för behandlingen eller om vi måste fortsätta att behandla dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk.
 • Rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter, om:
  • korrektheten hos dina personuppgifter ifrågasätts av dig under den period då vi ska kontrollera korrektheten hos personuppgifterna
  • behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och begär begränsningar, eller
  • vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamål, men dina personuppgifter krävs av dig för juridiska anspråk, eller
  • du har invänt till behandlingen, under den period som vi har för att verifiera övergripande rättsliga grunder.
 • Rätten till dataportabilitet. Du kan begära att vi ska skicka dessa personuppgifter till en tredje part, om möjligt. Du har denna rättighet bara när det rör personuppgifter som du tillhandahållit till oss där behandlingen baseras på samtycke eller krävs för uppfyllande av ett kontrakt mellan dig och oss och behandlingen sker med hjälp av automatiska metoder.
 • Du har också rättigheten att skicka in en besväran till din nationella dataskyddsmyndighet.

Du behöver inte betala en avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheter som beskrivs i denna Policy). Vi kan däremot ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller orimlig.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att komma åt dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att ta del av dem. I syfte att svara snabbare kan vi även komma att kontakta dig och be om mer information i samband med din begäran. Du kan utöva flera av dina rättigheter via avsnittet för personuppgifter i ditt konto. För att utöva dina andra rättigheter kan du skicka in en begäran genom att klicka här.

Användning av information

Vi använder bara dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag.

I enlighet med GDPR använder vi dina personuppgifter i en eller flera av följande omständigheter:

 • När vi ska fullgöra det avtal vi håller på att ingå eller har ingått med dig.
 • När det krävs för våra (eller en tredje parts) legitima intressen och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter sådana intressen.
 • När vi måste följa en lagstadgad eller rättslig förpliktelse.
 • Med ditt samtycke.

Internationella överföringar

Dina personuppgifter kan lagras eller överföras till länder utanför EES för de ändamål som beskrivs i denna Policy. När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES vidtar vi följande försiktighetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade.

När vi lagrar eller överför dina personuppgifter utanför EES gör vi det i enlighet med tillämplig lag och vi garanterar att en liknande skyddsnivå erbjuds för detta förfarande genom att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder. Överföringar av personuppgifter görs

 • till ett land eller som av EU-kommissionen bedöms tillhandahålla en adekvat skyddsnivå, eller
 • till ett land som inte erbjuder tillräckligt skydd, men vars överföring har styrts av EU-kommissionens kontraktsenliga standardklausuler eller genom tillämpandet av andra lämpliga gränsöverskridande överföringslösningar som ger tillräckligt skydd.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till våra anläggningar och de tredjeparter med vilka vi delar dem enligt denna Policy.


Föregående: https://c.tfstatic.com/tf-product/legal/personuppgiftspolicy-SE-2019D. MEDDELANDE OM OMDÖMEN OCH BETYGSÄTTNING

Publicerad 7 september 2022

1. Beräkning av restaurangens betyg

När användare betygsätter en restaurang, ber vi dem utvärdera tre kriterier:

 • Måltidens kvalitet, som motsvarar 50 % av betyget
 • Servicen, som motsvarar 25 % av betyget
 • Restaurangens atmosfär, som motsvarar 25 % av betyget

Beräkningen av restaurangens betyg på TheFork-plattformen är ett genomsnitt av alla användarbetyg från det senaste året. TheFork använder sig av den aritmetiska metoden (bayesianska metoden i Nederländerna) för att beräkna det genomsnittliga betyget för en partnerrestaurang.

Användarna kan också betygsätta förhållandet mellan kvalitet och pris, ljudnivån, väntetiden och matens kvalitet. Dessa extra kriterier påverkar inte betyget, men de kan bidra till att förbättra restaurangens service genom att ge restaurangen feedback på dessa punkter.

Slutligen kan användarna också lämna ett omdöme för att styrka sitt betyg, där de kortfattat förklarar hur deras upplevelse på restaurangen var, vad deras favoriträtt var, atmosfären och servicen.

Användarnas åsikter är inte bara viktiga för oss, utan även till nytta för alla i TheForks-gemenskapen.

2. Hantering av användarnas omdömen

Om användarna har gjort en bokning hos TheFork och ätit en måltid har de upp till tre månader på sig att dela med sig av sin matupplevelse. Vi föreslår att användarna lämnar ett omdöme så snart som möjligt för att undvika att de glömmer detaljerna om sin upplevelse.

För att lämna ett omdöme om en gastronomisk upplevelse har Användarna följande 3 alternativ:

 • Använd länken från TheFork i e-postmeddelandet som du fick efter måltiden, om middagen var uppskattad.
 • Genom att gå via användarens TheFork-konto i appen
 • Genom att skanna TheForks QR-kod vid bordet på restauranger som erbjuder denna funktion, och först efter att du betalat notan med TheFork PAY

De här tre alternativen är de enda möjligheterna för användarna att lämna omdömen, eftersom detta gör det möjligt för TheFork att verifiera att användarna har besökt restaurangen som de lämnar ett omdöme om.

Vi vill betona att vår plattform, och omdömena om alla restauranger som listas, består av alla omdömen som lämnas av användarna. Det betyder att alla omdömen, positiva eller inte, publiceras så att alla användare kan ta del av dem (om de i övrigt uppfyller våra Användarvillkor, se vår process för moderering nedan). Vi anser att alla omdömen om matupplevelser har sin plats på vår plattform och är viktiga för TheFork-gemenskapen.

3. TheForks moderering av omdömen

För att hålla en hög nivå av tillförlitlighet och öppenhet kommer alla omdömen som skickas in av användare och svar från restauranger att gå igenom vår process för moderering.

Omdömena verifieras både av ett automatiserat modereringsverktyg och av vårt team av moderatorer vid behov:

 • Vi använder ett avancerat automatiserat modereringsverktyg för att identifiera recensioner som kanske inte är äkta eller bryter mot våra regler för recensioner enligt våra Användarvillkor (artikel 6.1 Villkor för att publicera recensioner och artikel 6.2 Skäl för att avvisa användares innehåll). Omdömen som inte markeras som potentiellt oäkta eller som bryter mot våra regler publiceras automatiskt.
 • När vårt modereringsverktyg upptäcker ett potentiellt problem kontrollerar vårt modereringsteam omdömet och bekräftar att det kommer från en konsument som har haft en verklig erfarenhet av att äta på restaurangen i fråga och att det i övrigt uppfyller våra Användarvillkor. Det kan till exempel innebära att vi kontaktar användare via e-post eller telefon för att bekräfta informationen.
 • När vårt moderatorteam bekräftar att granskningen inte uppfyller kraven (t.ex. om användarna inte har ätit på restaurangen kan de inte lämna ett omdöme om den gastronomiska upplevelsen; om restaurangen anger att bokningen inte kommer att genomföras eller om gästerna avbokar) publicerar vi inte omdömet och användarna får inte möjlighet att omformulera sitt omdöme.
 • När omdömet inte följer våra andra regler (t.ex. när hela omdömet är obegripligt, när omdömet är diskriminerande, när det finns en stor inkonsekvens mellan betyget och kommentaren osv.), kommer vi att informera användaren och be honom eller henne att formulera om sitt omdöme på ett sätt som överensstämmer med våra Användarvillkor.
 • Om du misstänker att ett omdöme inte är äkta eller inte följer våra regler, ber vi dig kontakta oss på kontakt@thefork.se och ange orsaken till detta så kommer vårt modereringsteam att utreda saken enligt beskrivningen ovan. Vi svarar på alla förfrågningar om moderering, både från restauranger och användare.

Eftersom många omdömen skickas in varje dag kan det förekomma en viss fördröjning i publiceringen:

 • Betyget publiceras omedelbart (om betyget inte uppfyller kravet ovan om att bokningen ska uppfyllas raderas det).
 • Det kan ta upp till 15 dagar innan omdömet publiceras, eftersom det måste kontrolleras av vårt modereringsteam.
 • Omdömet kommer endast att visas på TheFork när restaurangen har minst 3 omdömen. Om restaurangen har färre än tre omdömen sparas de tre första omdömena och publiceras när restaurangen har uppnått gränsen.

4. Restaurangens rätt att svara

När ett omdöme har publicerats har restaurangägare rätt att svara inom tre månader från det att omdömet skickades in. Svaret får inte vara längre än omdömet och får inte överstiga 1024 tecken.

Alla svar från restauranger behandlas på samma sätt som beskrivs i punkt 3 ovan.


E. THEFORK WEBBPLATSER OCH FORETAG

Dotterbolag och samarbetspartner för La Fourchette SAS äger och driver en portfölj med webbplatser och företag som inkluderar följande märken:

www.thefork.fr, www.theforkmanager.com, www.thefork.ch, www.thefork.es, och www.thefork.com och alla lokaliserade versioner, sådan som www.thefork.it, www.thefork.be, etc.©2022 La Fourchette SAS. Med ensamrätt